Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Nová korporátna identita

VŠVAP

Občianske združenie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími. Vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom sa mohli klienti opäť zaradiť do bežného života. Vedenie organizácie sa rozhodlo, že po 25-tich rokoch činnosti dozrel čas na novú vizuálnu identitu.

Korporátna identita vznikla citlivo, a po vzájomnej dohode s klientom sme zachovali pôvodný symbol hlavy od Miroslava Cipára. Nový grafický dizajn sme vyčistili a doplnili o nový funkčný lettering. Pôvodnú čiernu farbu sme nahradili farbami, ktoré lepšie vystihujú podstatu toho o čo sa v združení snažia a ako to robia – profesionálne a srdcom.