Slovenský pozemkový fond

Nová vizuálna identita

Slovenský pozemkový Fond

Slovenský pozemkový fond používal staré logo už dlhé roky. Pôvodné logo už nespĺňalo požiadavky organizácie a rozhodli sa preto pre jeho úpravu. Klient chcel zachovať skratku SPF, ale chcel sa viac identifikovať s pôdou, ktorú spravuje a ktorá sa mala odraziť aj vo vyobrazení samotného loga. Okrem moderného logotypu sme vytvorili novú vizuálnu identitu, firemné materiály, označenie budovy, vnútorný informačný systém, a samotný web.