Via institute

Vizuálna identita pre …

VIA INSTITUTE

Úlohou tohto projektu bol branding novej značky, pod ktorou vystupuje Silvia Gallová, MCC – na slovo vzatá odborníčka v oblasti coachingu, mentoringu a supervízie. Zároveň tu bola potreba komplexného systému vizuálnej identity, ktorý by využíval nielen tému grafického dizajnu, ale poskytol dostatočne rôznorodé nástroje pre web aj prezentácie. Navrhli sme nové logo, ale aj identitu značky, ktorá by vyhovovala všetkým službám, ktoré Via institute ponúka.

Už názov značky (Via – z latinského slova – cesta) bol veľká inšpirácia pre podobu loga. Kráčame po ceste k celistvoti a autonómii. Začíname v jednom bode a smerujeme k druhéhu. Tieto dva body sú silným prvkom, ktorý funguje aj samostatne. Ich geometrická nedokonaloť vyjadruje tvárnosť ľudského vnímania. Spojením oboch prvkov vznikol dynamický ambigram.

Hlavná grafická téma vychádza z špecifickej farebnosti, ktorá obsahuje živú paletu farieb presahujúcu stereotypy čisto pastelových farieb spájanými tradične so ženami. Vyjadruje vysokú odbornosť, profesionalitu, dynamiku, ale aj ľudský prístup Silvie k jej klientom.

Typografiu tvorí dvojica kontrastných písiem. Výrazný flared serif určený na hlavné hedlajny a jednoduchý moderný a dobre čitateľný sans serif so zaujímavými kontextovými alternatívami pre subhedlajny a body texty.

Tieto dve témy dávajú značke tie správne nástroje na vytváranie rôznorodého, avšak zrozumiteľného obsahu. Môžu byť tiež použité v ilustráciách, či ilustráciách kombinovaných s fotografiami.

PREZENTÁCIE

Súčasťou projektu boli aj prezentácie, ako kľúčový nástroj pri stretnutiach s klientom a školeniach, ktoré taktiež dostali novú podobu v zmysle novej vizuálnej identity značky. Zachováva sa jednoduchosť a čistá geometria s využitím psychológie farieb a zrozumiteľnej symboliky tvarov, ktoré napomáhajú lepšiemu pochopeniu samotného obsahu jednotivých tém.