HOPIN aplikácia pre taxi, bus, kuriéra a parking

Tá pravá doprava

HOPIN

HOPIN je aplikácia ponúkajúca služby týkajúce sa dopravy ako taxi, mestská a medzimestská hromadná doprava, kuriér a parking.

Pri navrhovaní vizuality sme zohladnili rôznorodosť služieb, ktoré aplikácia ponúka. Primárna farba je teda žltá, prameniaca z toho, že Hopin začal ako taxi aplikácia, ktorá sa postupne rozrástla. Zároveň má každá služba svoju špecifickú doplnkovú farbu.

Komunikácia sa odohráva prevažne na sociálnych sieťach formou postov a animácií.

online parking
parkovací automat

online komunikácia

Budovanie značky a povedomia na sociálnych sieťach je neoddeliteľnou súčasťou online marketingu. Jedná sa o dlhodobý proces, pri ktorom je potrebné nastaviť správnu komunikáciu a pútavú vizualitu. My sme s touto úlohou aplikácií HOPIN pomohli a dlhodobo pripravovali obsah pre sociálne siete.