Aktuálne trendy v oblasti content marketingu, ktoré by ste mali poznať

od | 18. aug, 2023

content marketing

Content marketing si od svojho počiatku prešiel skutočne mnohým. Už teraz vieme s istotou povedať, že ho v budúcnosti čakajú ďalšie významné zmeny. Digitálna sféra sa neustále vyvíja a technologický pokrok bude aj naďalej ovplyvňovať správanie spotrebiteľov. Tvorcovia obsahu musia byť preto vždy v strehu, sledovať najnovšie trendy a hlavne nezaostať za konkurenciou. Tak čo je teda práve in? Vybrali sme pre vás 6 trendov, ktoré by nemali chýbať vo vašej digitálnej stratégii

Generatívna umelá inteligencia

Tento trend určite nie je žiadnou novinku. Odkedy sa stala generatívna umelá inteligencia dostupnou pre širokú verejnosť, nepočúvame snáď o ničom inom. Značky ju tak začali vo veľkom využívať pri tvorbe textov a článkov, no aj za tých pár mesiacov sa ukázalo, že človekom vytvorený obsah skrátka nahradiť nemôže. Pomáha síce generovať viac obsahu za kratší čas, no za cenu textov s malou alebo žiadnou výpovednou hodnotou. Preto je potrebné tento nástroj doplniť o vlastnú kreativitu, texty dostatočne upraviť a prispôsobiť našim potrebám. Budeme tak schopní venovať viac času kreatívnym procesom a nechať technológiu starať sa o tie mechanické. 

Video content

Statický text a obrázky už na upútanie pozornosti spotrebiteľa nestačia. Keď však ide o content marketing, ani video samo o sebe však nie je novým trendom, väčšina značiek využíva tento formát na komunikáciu už dlhšie. Čo však za nový trend považovať môžeme je short-form video, ktoré naberá na popularite hlavne kvôli nesutále sa skracujúcej pozornosti spotrebiteľov. TikTok, Instagram Reels a YouTube Shorts sú tak skvelým nástrojom pre značky, ako odkomunikovať svoj odkaz bez zbytočnej vaty. Ak neviete, ako s videom začať, prečítajte si jeden z našich starších článkov, ktorý sa tejto téme venuje v plnom rozsahu.

Spoločenská zodpovednosť

Dnešná generácia spotrebiteľov očakáva, že značky sa stanú súčasťou riešenia spoločenských problémov. Tvorbou obsahu týkajúceho sa záväzkov značky voči širším hodnotám sa nielen buduje dôvera a oddanosť zákazníkov, ale aj posilňuje reputácia značky ako spoločensky angažovaného hráča. Zodpovedný prístup k aktuálnym problémom a snaha tieto problémy vyriešiť (alebo aspoň nezhoršiť) tak nie je už len trendom, ale priam nutnosťou.  

Voice Search Optimisation

S narastajúcou popularitou hlasových asistentov a zariadení s hlasovým ovládaním je kritické, aby boli stránky pripravené aj na tento spôsob interakcie. Hlasoví asistenti sa stávajú bežnou súčasťou života a získavajú dôveru užívateľov. To znamená, že sa stále viac ľudí obracia na ne pre rýchle odpovede a informácie. Narozdiel od klasického vyhľadávania cez kľúčové slová je vyhľadávanie hlasom konverzačné a často obsahuje dlhšie otázky. Webové stránky musia byť preto schopné poskytnúť relevantné odpovede. 

User-Generated content

Namiesto jednosmerného toku informácií sa pomocou takéhoto obsahu vytvára vzájomná interakcia medzi značkou a jej cieľovou skupinou, prekračujúc tak hranice bežnej komunikácie. Okolo značiek sa vytvára komunita, ktorá je priamo zapojená do ich príbehu. Vďaka tomu sa prehlbujú vzťahy a zo zákazníkov sa rýchlo stávajú ambasádori značky. UGC zároveň prispieva k diverzifikácii obsahu. Značky môžu využívať recenzie, návody, súťaže a užívateľské príspevky na vytváranie pestrejšieho, autentickejšieho  a dôveryhodnejšieho obsahu.

Cross-Channel marketing

Content marketing využívajúci tento prístup odstraňuje hranice medzi rôznymi kanálmi a platformami, umožňujúc značkám dosiahnuť svoju cieľovú skupinu súbežne na viacerých miestach. Na rozdiel od multi-channel marketingu, cross-channel marketing je o koordinovanej komunikácii cez rôzne kanály. Tie sú navzájom prepojené a podieľajú sa na dosiahnutí spoločných cieľov. Značky sledujú, ako sa spotrebitelia pohybujú medzi jednotlivými kanálmi a snažia sa vytvoriť hladký a konzistentný zážitok. Data a analýzy sa tak stávajú kľúčovými pre efektívny cross-channel marketing, pretože umožňujú značkám identifikovať najúčinnejšie kanály a obsah pre rôzne segmenty ich publika.