Vodohospodárska výstavba

Vodné diela

Voda, samá voda

Reklamné materiály Vodohospodárska výstavba, sme začali navrhovať a vytvárať na základe žiadosti a zadania, ktoré prišlo od vedenia štátneho podniku. Správne cítili, že je potrebné a nevyhnutné propagačné materiály, letáky, informačné tabule a iné verejne viditeľné reklamné materiály zjednotiť. Smerom k zákaznikovi je vhodné postupovať jednotným korporátnym, firemným dizajnom. My sme sa príležitosti vytvoriť sériu informačných materiálov pre širokú verejnosť vďačne ujali.

Našou úlohou v tomto projekte bolo taktiež zjednotiť a zatraktívniť vizuálnu podobu komunikácie, ktorá zrozumiteľnou formou priblíži širokej verejnosti a návštevníkom činnosti a poslanie tak dôležitej organizácie akou bezpochyby je Vodohospodárska výstavba na Slovensku.