Novo Nordisk

Promo a komunikácia

Zmena

Jedným z hlavých sloganov spoločnosti Novo Nordisk je zmena. Zmena životného štýlu, zmena technológií, zmena príležitostí. Sme veľmi radi, že naša reklamná agentúra a spoločnosť Novo Nordisk na zmenu nečakáme, my ju spolu tvoríme.

Pre spoločnosť NovoNordisk sme zrealizovali množstvo promo a komunikačných materiálov vrátane produkcie a interaktívnych prezentácií pre vybrané produkty: Xultophy, Tresiba, NovoRapid, Levemir, Ozempic, Fiasp či Ryzodeg.

Spolupracujeme hlavne pri príprave marketingových materiálov na rôzne lekárske kongresy, semináre, Dni diabetu a podobne. Za 6 rokov našej spolupráce sme pripravili mnohé tlačové aj digitálne informačné materiály nielen pre pacientov, ale aj lekárov – diabetológov.