Flexi Finance

Financing is sooo fast and easy

Vizuálna identita

Flexi Finance Asia, Inc. bola založená v roku 2015 na Filipínach s cieľom poskytovať dostupné spotrebiteľské financovanie. Spoločnosti chýbala vizuálna identita a konzistentná komunikácia. My sme nastavili jednotný vizuálny štýl – výber farebnosti, písma, jednotiaceho prvku – stuha.

World Vision Charity – spoločenská zodpovednosť

Pevne cítime, že spoločnosť Flexi Finance ako jeden z vedúcich predstaviteľov v oblasti spotrebiteľského financovania na Filipínach má zodpovednosť vrátiť tým, že pomáha udržiavať tieto hodnoty a zlepšuje životné podmienky pre znevýhodnených Filipíncov.

Sezónne kampane

Sezónne kampane sú pre spoločnosť Flexi Finance veľmi dôležité. Kampane na vianočné sviatky, či lokálny festival Sinulog boli úspešné, dosiahli výbornú výkonnosť a zvýšila poznateľnosť značky.

Podporné mini kampane, hard sell, programy

Mini kampane na pôžičky pre Flexi Financne.