Biznis úvery

Web dizajn pre spokojné podnikanie

Dizajn webovej stránky pre Biznis úvery

Biznis úvery ponúkajú ako nebanková etablovaná spoločnosť pôžičky  určené najmä pre drobných podnikateľov a živnostníkov, ktorí potrebujú na určitý čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov, alebo pre začínajúcich podnikateľov.

Nová webová stránka, nový dizajn webovej stránky, ktorý sme vytvorili, a ktorá bola súčasťou procesu celého rebrandingu a nových kreatívnych  a grafických návrhov produktu podnikateľských úverov, zohrala významnú úlohu pri rozpoznateľnosti samostatnej značky. Dizajn webovej stránky sme navrhli a vytvorili tak, aby užívateľovi uľahčila vyhľadanie informácií, ktoré potrebuje a bez zbytočných krokov navyše ho previedla celým procesom získania pôžičky. Takže okrem web dizajnu sme spracovali aj celé uživateľské rozhranie, priviedli sme nový web, novú web stránku k životu aby sme uľahčili záujemcom o podnikateľský úver, pôžičku celý postup.

Koncepcia dizajnu je nastavená tak, aby sa mohli uverejňovať podporné kampane značky čo najefektívnejšie. Celkovo sme sa pre spoločnosť aj iné grafické návrhy, kreatívne koncepty, a v rámci našej reklamnej agentúry sme sa stali dlhodobým partnerom pri všetkých reklamných požiadavkách ktoré spoločnosť potrebuje.

Služby reklamnej agentúry

Grafickým návrhom samotného web dizajnu naše služby iba začínali. Medzi naše úlohy v tomto projekte patrila analýza, stratégia, vývoj koncepcie, dizajn UX, návrh web dizajnu, art directorské služby, rozvoj a pravidelný servis.