Cord Blood Center

Online kampaň

Cord blood center

Cieľom kampane je „oživiť trh“, zvýšiť povedomie o možnostiach odberu cez CBC, predovšetkým o aktuálnejších možnostiach, t.j. uchovanie pupočníkovej krvi spolu s tkanivom pupočníka a placenty.

Zadanie klienta bolo vytvoriť paralelne bežiace kampane s rôznym vizuálnym jazykom. Tieto kampane sú však prepojené podobnou farebnosťou a použitím rovnakého písma.

Túto tému sme sa snažili uchopiť s jemnosťou a používaním prvkov, ktoré síce odkazujú na tému, ale neprídu nepríjemné ani citlivejším ľuďom.

Služby reklamnej agentúry

Pri tvorení obsahu pre sociálne média a online reklamu je potrebné zvoliť si vhodný tón komunikácie, ktorý zohľadňuje cieľovú skupinu, jej potreby a čo ju osloví. My sme s touto úlohou Cord Blood Centru pomohli a pripravili sme posty a reklamu, ktorá budúce mamičky nielen informuje o možnostiach, ktoré CBC ponúka, ale zároveň ich vizuálne zaujme.