Udržateľnosť a zelený marketing: Inovácie v ekologickom packagingu

od | 28. okt, 2023

udržateľnosť

Svet sa neustále mení a s ním aj pohľad na to, ako značky a firmy ovplyvňujú našu planétu. Corporate responsibility, či už vo forme environmentálnych iniciatív alebo etického obchodovania, stále viac definuje charakter úspešných spoločností. A v tejto novej ére je tu generácia, ktorej na týchto hodnotách veľmi záleží. Mladí ľudia z celého sveta prejavujú nesmierny záujem o udržateľnosť a aktívne hľadajú spôsoby, ako ochrániť prírodu pre budúce generácie. Jedným z hlavných aspektov tejto snahy je aj transformácia v oblasti obalových materiálov. Poďme sa spoločne pozrieť na trendy, ktoré možme v tejto sfére dnes vidieť a tiež na spôsoby, akými ich značky implementujú do praxe. 

To, že môžme obal recyklovať ešte nemusí nutne znamenať jeho udržateľnosť. Takýto obal sa snaží zosúladiť potrebu ochrany životného prostredia s funkčnosťou a praktickým využitím. Než sa teda do tejto témy pustíme, musíme si stanoviť kritéria, ktoré by mal udržateľný obal spĺňať. 

 Udržateľné obaly by sa mali vyrábať z materiálov s čo najmenšou ekologickou záťažou. Mali by pochádzať z obnoviteľných zdrojov, ako sú rastlinné materiály alebo recyklované suroviny.

Výrobný proces udržateľných obalov by mal byť energeticky efektívny a minimalizovať emisie skleníkových plynov a iných škodlivých látok. Mali by tiež  minimalizovať náklady a emisie spojené s ich dopravou a skladovaním.

Množstvo odpadu, ktoré sa generuje pri ich výrobe, použití a likvidácii, by malo byť čo najmenšie. To zahŕňa predovšetkým minimalizáciu nadmerných alebo zbytočných vrstiev materiálov.

Obaly by sa mali byť navrhovať tak, aby vydržali počas celého životného cyklu produktu a minimalizovali potrebu nahradenia. Môžu tiež zahŕňať informácie, ktoré pomáhajú spotrebiteľom robiť informované a ekologicky zodpovedné rozhodnutia. 

Biodegradovateľné a kompostovateľné materiály

Tradičné plasty a obalové materiály znečisťujú našu planétu tisíce rokov. Preto je teraz viac než kedykoľvek predtým dôležité investovať do materiálov, ktoré sa môžu prirodzene rozložiť. Biodegradovateľné obalové materiály sa vyrábajú z organických zlúčenín, ktoré sa prirodzene rozložia mikroorganizmami v pôde alebo vo vodných prostrediach. Proces biodegradácie umožňuje, aby sa materiál postupne zredukoval na menšie časti, ktoré neškodia životnému prostrediu. Kompostovateľné materiály však idú ešte krok ďalej, pretože sa zameriavajú na možnosť integrácie do cirkulárneho systému. Sú teda navrhnuté tak, aby sa mohli kompostovať spolu s organickým odpadom a rozpadajú sa na látky pomáhajúce vyživovať pôdu.

Ešte v roku 2011 začala spoločnosť Dell využívať pri preprave svojich produktov takzvané „mushroom cushions“, teda polstrovanie z húb, vyrobené spoločnosťou Evocative Designes. Proces výroby nie je vôbec komplikovaný, poľnohospodársky odpad sa zmieša s hubovými spórami, ktoré následne vytvoria mycélium (koreňovú štruktúru húb). Oproti polystyrénu je tento materiál flexibilnejší, pevnejší a hlavne úplne biodegradovateľný. Priemerná doba rastu takéhoto materiálu je 7 dní, pričom množstvo energie potrebné na jeho „výrobu“ je podstatne nižšie, ako pri výrobe tradičných obalov. Rovnako nižšie je aj množstvo skleníkových plynov produkovaných počas procesu výroby. 

Rastlinné materiály

Pokiaľ ide o udržateľnosť, tak alternatívy na báze rastlinných materiálov sa stávajú stále populárnejšími, pretože nám tiež umožňujú nahradiť tradičné plasty a iné neudržateľné materiály. Sú odolné, recyklovateľné a vo väčšine prípadov aj kompostovateľné, čo znamená, že ich životný cyklus má omnoho menší vplyv na životné prostredie. Výhody obalov z rastlinných materiálov siahajú ďaleko za estetický vzhľad. Tieto obaly podporujú obnoviteľnú a udržateľnú výrobu, ktorá chráni biodiverzitu a zabezpečuje dlhodobú dostupnosť zdrojov. Výroba týchto obalov vyžaduje menej fosílnych palív a generuje menšie množstvo skleníkových plynov, čím prispieva k boju proti klimatickým zmenám.

Spoločnosť Notpla prišla so zaujímavým konceptom spôsobu, akým balíme a konzumujeme tekutiny. Obalové materiály na báze morských rias, ktoré vyvíjajú už od roku 2014, totiž pred pár rokmi obohatili o nový produkt s názvom Notpla Ooho. Táto jedlá „bublina“ je nie len úplne rozložiteľná a bez akýchkoľvek plastov, ale dokonca jedlá. Ooho sa dá teda zjesť alebo vyhodiť do domáceho kompostu, kde zmizne v priebehu niekoľkých týždňov a nezanechá žiadne stopy. Na území Veľkej Británie aktuálne spolupracujú so značkami ako Just Eat a Hellmann’s s cieľom rozšíriťiť používanie tohto produktu ako alternatívy k jednorázovým platovým obalom s dochucovadlami.

Opakovane použiteľné obaly

Namiesto jednorazových plastov sa čoraz viac značiek snaží propagovať opakovane použiteľné obaly. Tie nie len znižujú množstvo odpadu, ale aj podporujú zodpovedný spotrebiteľský postoj. Ich základným cieľom je umožniť opakované využitie, čím sa podstatne znižuje potreba výroby nových obalov a následný objem odpadu. Namiesto toho, aby sa obaly hromadili na skládkach alebo recyklovali, tieto obaly sa jednoducho čistia a používajú znovu. Hoci zavedenie takýchto obalov vyžaduje na začiatku vyšší náklad, ich dlhodobá životnosť prináša úspory v porovnaní s neustálym nákupom jednorazových alternatív.

Proti neudržateľnému trendu jednorázových obalov sa postavila aj značka RePack, ktorá priniesla revolučný koncept balenia, respektíve odosielania zásielok a balíkov. Tie totiž navrhli tak, aby vydržali minimálne 40 cyklov opätovného použitia, čím eliminujú potrebu výroby nových obalov. Používatelia jednoducho vrátia prázdny obal do poštovej schránky kdekoľvek na svete, RePack ho získa späť, vyčistí a znovu distribuuje. Táto myšlienka tvorí základ obehového hospodárstva založeného na troch princípoch: eliminovať odpad a znečistenie, udržiavať produkty a materiály v obehu a regenerovať prírodné systémy.

Minimalistický packaging

Menej je často viac. Minimalistický packaging sa zameriava na to, aby boli obaly účinné, no zároveň čo najjednoduchšie. Balenia obsahujú len to skutočne nevyhnutné, ako z pohľadu materiálov, tak aj z pohľadu dizajnu. Tento prístup nielenže znižuje spotrebu zdrojov, ale tiež znížuje objem odpadu, ktorý končí na skládkach. Minimalistický packaging sa vyhýba nepotrebným vrstvám plastu a zbytočným dekoračným prvkom, namiesto toho sa zameriava na kvalitu materiálov a podporuje tiež znižovanie množstva energie potrebnej na výrobu. 

V roku 2017 vyplavilo na pobrežia holadnských ostrovov v Severnom mori množstvo plastových obalov z Coca-Coly, ktoré značka Fitzroy zrecyklovala za účelom vytvorenia štýlových vrchnákov pre svoj Premium Navy Rum. Spolu s novými fľašami, ktoré sú vyrobené z recyklovaného skla, vytvoril Fitzroy prvý udržateľný obal pre liehoviny na svete. A aby mohli zákazníci fľaše opätovne využiť, na ich povrchu sa nenachádza vôbec žiaden brand. Miesto toho ich nájdete zabalené v papierovom obale s minimalistickým printom. Myšlienka premeniť populárny výraz „get wasted“ na koncept, ktorý skutočne prispieva k zlepšeniu stavu našich oceánov, dokazuje, že s kreativitou a odhodlaním môžeme nájsť nové spôsoby riešenia environmentálnych problémov.

Je jasné, že udržateľný packaging nie je len trendy témou, ale nevyhnutnou súčasťou zodpovedného podnikania. Naša planéta čelí závažným environmentálnym problémom a nadišiel čas, aby sa každá značka postavila na stranu ekológie a podporila udržateľnosť. Je povinnosťou každého z nás – od jednotlivcov až po veľké korporácie – pracovať spoločne na minimalizácii negatívneho vplyvu našich aktivít na životné prostredie.

Nenechajme našu planétu trpieť nepotrebným znečistením a nadmerným využívaním zdrojov. Dajm preto šancu udržateľnému packagingu a vytvorme lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.