HOPIN aplikácia pre taxi, bus, kuriéra a parking

Tá pravá doprava

HOPIN

HOPIN je aplikácia ponúkajúca služby týkajúce sa dopravy ako taxi, mestská a medzimestská hromadná doprava, kuriér a parking.

Pri navrhovaní vizuality sme zohladnili rôznosť služieb, ktoré aplikácia ponúka. Primárna farba je žltá, vyvierajúca z toho, že Hopin začal ako taxi aplikácia, ktorá sa postupne rozrástla. Zároveň má každá služba svoju špecifickú doplnkovú farbu.

Komunikácia sa odohráva prevažne na sociálnych sieťach formou postov a animácií.

online parking
parkovací automat

online komunikácia

Budovanie značky a povedomia na sociálnych sieťach je dlhodobý proces, pri ktorom je potrebné nastaviť správnu komunikáciu a pútavú vizualitu. My sme s touto úlohou aplikácií HOPIN aktívne pomohli a pripravovali sme obsah pre sociálne siete.