Cord Blood Center

Online kampaň

Cord blood center

Cieľom kampane je „oživiť trh“, zvýšiť povedomie o možnostiach odberu cez CBC, predovšetkým o aktuálnejších možnostiach, t.j. uchovanie pupočníkovej krvi spolu s tkanivom pupočníka a placenty.

Zadanie klienta bolo vytvoriť paralelne bežiace kampane s rôznym vizuálnym jazykom. Tieto kampane sú však prepojené podobnou farebnosťou a použitím rovnakého písma.

Túto tému sme sa snažili uchopiť s jemnosťou a používaním prvkov, ktoré síce odkazujú na tému, ale neprídu nepríjemné ani citlivejším ľuďom.

Služby reklamnej agentúry

Grafickým návrhom samotného web dizajnu naše služby iba začínali. Medzi naše úlohy v tomto projekte patrila analýza, stratégia, vývoj koncepcie, dizajn UX, návrh web dizajnu, art directorské služby, rozvoj a pravidelný servis.