Slovenský pozemkový fond

Nová vizuálna identita

Slovenský pozemkový Fond

Slovenský pozemkový fond používal staré logo už dlhé roky. Pôvodné logo už nespĺňalo požiadavky organizácie a rozhodli sa preto pre jeho úpravu. Zachovať chceli skratku SPF, ale chceli si viac identifikovat s pôdou ktorú spravujú a ktorá sa mala odrazit aj vo vyobrazení samotného loga. Okrem moderného logotypu  sme vytvorili celú corporate identity, firemné materiály, označenie budovy, vnútorný informačný systém, a samotný web.