Profi Credit Slovakia

Corporate branding

Branding s vôňou lúky

Pri tomto projekte sme si doslova odskočili z 2D do 3D. Keď spoločnosť presídlila do nových priestorov vznikla požiadavka na ich branding tak, aby korešpondovali s celkovým image a corporate identity spoločnosti.

Anonymné a studené chodby sme premenili na lúky a lesy, ktoré okrem spríjemnenia celkovej atmosféry pomáhajú aj pri samotnej orientácii v priestore. Priznávame, realizácia bola beh na dlhé trate, ale bola to zábava.

Priestory spoločnosti sa nachadzajú v znamom veľkom biznis centre, a pri vnútornom hodnotení firiem, a ich corporate brandingu, ziskala spoločnosť krásne druhé miesto. Gratulujeme si navzájom.